Wat is Amper Slim?

Amper Slim is een project dat alle jongeren in Vlaanderen wil aanmoedigen om STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) als optie voor hun toekomst te overwegen via een studie of beroep dat bij één van deze domeinen hoort. Dit willen we realiseren door STEM-gerelateerde feiten, verhalen en rolmodellen te delen, die dicht bij de leefwereld van jongeren liggen. Via de website en sociale media van Amper Slim willen we zoveel mogelijk jongeren in Vlaanderen bereiken en aantonen hoe breed de mogelijkheden zijn voor een toekomst binnen STEM.

Voor wie is Amper Slim?

Dit project richt zich in de eerste plaats op jongeren in de laatste graad van het secundair onderwijs (hoewel anderen zeker ook welkom zijn). Amper Slim wil toegankelijk zijn voor iedereen, omdat iedereen interesse kan opbouwen en kan gaan voor een toekomst in STEM. Dit betekent dat we zeker ook jongeren willen bereiken die omwille van bepaalde drempels minder snel de weg vinden naar STEM-studies -of beroepen.

Wat zijn de doelstellingen van Amper Slim?

  • Jongeren aanmoedigen tot een toekomst binnen STEM.
  • STEM-gerelateerde onderwerpen toegankelijk maken door een link met de leefwereld van jongeren.
  • Rolmodellen die een STEM-beroep uitoefenen op een positieve manier in de kijker zetten.
  • De inclusiviteit van STEM bevorderen door het aanspreken van een breed publiek van jongeren.

Waarvoor staat de naam Amper Slim?

De naam Amper Slim is een doordenker en een kwinkslag. We willen ermee benadrukken dat een toekomst in wetenschap en techniek haalbaar is voor iedereen. Je moet geen genie zijn om te kiezen voor een STEM-studierichting of een beroep in een van deze sectoren. Want wat is slim? En kan je slim zijn met je handen?

Wie zijn wij?

Amper Slim / STEMfluence is een initiatief van de cellen wetenschapscommunicatie van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en werd in 2018 ondersteund binnen het Actieplan Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse overheid, waarbij het creative agency Allyens de communicatiepartner is. Begin 2019 kan Amper Slim verder gezet worden met behulp van steun van Innoviris in het kader van het I love Science Festival in Brussel.

Met de medewerking van: