Voor meer informatie over de website en sociale media van Amper Slim, kan u contact opnemen met Allyens: discover@allyens.com.

Voor meer informatie over het project Amper Slim / STEMfluence, kan u contact opnemen met Pieter Tijtgat, de projectleider: pieter.tijtgat@odisee.be.